30 Mar 2017

Kilometer Per Jam

Kepalamu adalah rusuhan jutaan fikiran yang tidak mungkin terbaca siapapun. Dirumahkan sabar yang paling baik untuk diinap. Amarah tetap masih belum mampu dipeluk.

Ada tulisan yang belum selesai kau baca di meja. Ada juga yang masih belum habis ditulis di kaca. Kau sebenarnya belum siap untuk apa-apa. Kekal sama.

Menutup keinginan-keinginan.
Menidakkan harapan-harapan.

Maka mengundurlah beberapa tapak. Mungkin manismu bukan di situ. Tubuhmu tidak termuat dalam jelajah itu. Engkau bukanlah kembaranya. Bukan bahagia yang dijumpainya melaju di jalan raya.

Kau hanya layak di meja kamar. Menulis ulang gundah kekalahan masa lalu yang tak sudah-sudah kau lewah sebagai pengalah..


..dan tidak dilihatnya.

13 Mar 2017

Sigaraning Nyawa

Manis di tangan kanannya adalah cinta. Racun di tangan kirinya juga cinta. Aku yang tertegun di antara keduanya, tak mampu berisyarat walau sekalipun. Waktu semakin hilang menerobos jatuh ke sela jemari.

Tiada ikatan, tiada janji.

Tetapi ini harinya. Walau sekadar sebuah ulangtahun biasa, atau cuma hari yang ditetapkan untuk menambah usia, berikanlah yang baik-baik saja. Tunaikanlah semua keinginannya, kerana itu saja yang melengkapkan kemahuanku.

Dan hidup, teruslah menghidupi. Semoga semesta menyetujui.